Последње вести и саопштења

 • 26.06.2018.год.
 • У складу са чл.16 Правилника о поступку пријема судијских приправника, објављујемо ранг листу кандидата који су конкурисали за Основни суд у Алексинцу. Листу кандидата можете преузети Овде
 • 14.02.2018.год.
 • Поводом дана Државности Основни суд у Алексинцу неће радити 15.02. и 16.02.2018. године.
 • 11.12.2017.год.
 • Обавештавамо странке да је у Основном суду у Алексинцу отворена служба за подршку посредовању у решавању спорова - медиација. Детаљније Овде
 • 01.03.2017.год.
 • Од 01.03.2017. године потписе, рукописе и преписе ће оверавати Јавни бележник с тим што ће судска јединица Сокобања и судска канцеларија у Ражњу и даље оверавати ова документа све до именовања Јавних бележника у овим општинама.
 • 13.10.2016.год.
 • У оквиру Владине посете Нишком округу, министар правде Нела Кубуровић обишла је данас Основни суд у Алексинцу и Судску јединицу у Сокобањи где је разговарала са управама суда. Она је указала на веома добре резултате Основног суда у Алексинцу, чије судије имају велики број решених предмета у свим материјама, нашта указују и статистички подаци Врховног касационог суда. У разговору са председником Основног суда у Алексинцу Небојшом Цолићем, министарка је истакла да је један од основних приоритета Министарства правде јачање инфраструктурних капацитета, како би се пре свега обезбедили добри услови за рад судија и административног особља и подигао капацитет рада. Министарка је навела да је Основни суд у Алексинцу показао да заједнички са Министарством правде могу да се обезбеде добри услови рада. Председник Основног суда у Алексинцу Небојша Цолић захвалио се Министарству правде на помоћи у сређивању зграде тог суда, наводећи да се тренутно ради фасада зграде, а да је у међувремену зграда климатизована, да су промењени подови, санирани санитарни чворови и промењен комплетан намештај.

 • 13.04.2016.год.
 • Поводом предстојећих празника државног и верског, Основни суд у Алексинцу неће радити 29.04, 02.05, 03.05. 2016. године
 • 12.02.2016.год.
 • Одлуком о избору сидја који се први пут бирају на судијску функцију објављеној у Службеном гласнику РС бр.12 од 12.02.2016. годидне Ивана Милошевић је изабрана за судију Основног суда у Алексинцу
 • 15.09.2015.год.
 • У складу са Законом и уређењу судова ("Сл. гласник РС", бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13 и 40/15), Законом о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/14) и Правилником о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и одругим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених ("Сл. гласник РС", бр. 49/15), председник Основног суда у Алексинцу Небојша Цолић донео је Правилник који можете погледати
 • Овде
 • 11.02.2015.год.
 • Поводом државног празника ’’Дана државности Републике Србије’’ Основни суд у Алексинцу неће радити 16. i 17. фебруара 2015 године.
 • 23.01.2015.год.
 • Адвокатска комора Србије је обавестила Основни суд у Алексинцу да је престао протест обуставом рада адвоката који је отпочео дана 17.09.2014 године и да је одређен почетак рада адвоката почев од понедељка 26.01.2015 године. Текст одлуке можете преузети овде
 • Одлука
 • 25.05.2014.год.
 • Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23.05.2014 год. изабран је за председника Основног суда у Алексинцу Небојша Цолић (судија Апелационог суда у Нишу)
 • 15.04.2014.год.
 • Обавештавамо грађане Општине Алексинац да Основни суд у Алексинцу неће радити у петак 18.04.2014 год. и у понедељак 21.04.2014 год. Ови дани се празнују као нерадни с тим да ће у суду бити организован минимум процеса рада.
 • 01.01.2014.год.
 • Обавештавамо грађане Општине Алексинац Уверење да се против лица не води кривични поступак од 01.01.2014 добија се у Основном суду у Алексинцу
 • 15.04.2014.год.
 • Обавештавамо грађане Општине Алексинац да Основни суд у Алексинцу неће радити у петак 18.04.2014 год. и у понедељак 21.04.2014 год. Ови дани се празнују као нерадни с тим да ће у суду бити организован минимум процеса рада.

Управа Основног суда у Алексинцу